MH proporciona colors precisos per al requisit especial d'ombra de color del client ràpidament. El procés comença amb equips experts en color i equips d'última generació de colors. Els requisits del color del client es presenten a Mh en mostres físiques o es transmeten electrònicament per fer coincidir. I la producció a granel és exacta que coincideix amb el color de la mostra amb el sistema de mesura de color Mh.

Premsa avançada a prova d'infrarojos

Premsa avançada a prova d'infrarojos

Sense sistema de mesurament tubular de tintura automàtica

Sense sistema de mesurament tubular de tintura automàtica

Sistema de dispensació de pols semiautomàtic

Sistema de dispensació de pols semiautomàtic

Sistema de distribució i transport de líquids automàtics

Sistema de distribució i transport de líquids automàtics